Thursday, April 19, 2018

Giải đáp về sao y bản chính điều lệ công ty

"Dịch thuật 24h ơi cho mình hỏi về vấn đề sao y bản chính điều lệ công ty với. Mình search trên mạng nhưng thông tin rắc rối với khó khăn quá. Mong sớm nhận được phản hồi từ bạn" - Trần Thanh Sang

Trả lời:

Cảm ơn bạn Sang đã gửi câu hỏi đến Dịch thuật 24h. Với câu hỏi của bạn về việc sao y bản chính điều lệ doanh nghiệp, Dịch thuật 24h trả lời như sauTheo quy định tại Điều 22 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì:

"Điều 22. Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao

1. Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.

2. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.

3. Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc chẳng đóng dấu mật nhưng ghi rõ chẳng được sao chụp.

4. Bản chính có nội dung trái pháp lý, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

5. Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

6. Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng chẳng có chứng nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền."

Trường hợp của bạn thuộc vào khoản 6 Điều luật này, tức là điều lệ cty của cty bạn chưa có dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì được xem là bản chính không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao. Vì vậy, trước khi tiến hành sao y bản chính cho điều lệ cty bạn cần phải xin dấu cho bản chính điều lệ doanh nghiệp. Theo đó, bạn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty bạn tiến hành đăng ký kinh doanh xin xác nhận cho bản gốc của điều lệ doanh nghiệp.

Sau đó, bạn tiến hành thủ tục để làm bản sao y bản chính, chi tiết, bạn làm bản sao cho điều lệ cty có nội dung và hình thức y hệt như bản chính, đồng thời xuất trình bản chính điều lệ cty bạn đã xin được dấu với Sở Kế hoạch & Đầu tư. Thì sau khi xem xét, đối chiếu bản chính và bản sao thì nếu hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện chứng thực cho bạn.

No comments:

Post a Comment